Czym jest
Centrum Wsparcia Aktywistycznego?

Centrum Wsparcia Aktywistycznego powstało w 2020 roku z inicjatywy Leny Bielskiej oraz dzięki Alfred Landecker Democracy Fellowship realizowanym we współpracy z Humanity in Action. Zespół Centrum tworzą aktywistki i trenerki związane z: Fundacją HerStory, wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet i Kulturą Równości.

Celem działania CWA jest wsparcie, edukacja i empowerment skierowany do osób działających w obszarze praw człowieka, praw zwierząt, klimatu oraz osób pracujących w charakterze pomocowym, społecznym. 

Zależy nam, aby przede wszystkim aktywistki i aktywiści, a także osoby tworzące trzeci sektor w Polsce mogły pracować w sposób zrównoważony, tworzyć zdrowsze środowiska pracy, przeciwdziałać wypaleniom i kryzysom podczas swojej pracy. Chcemy tym samym wspierać społeczeństwo obywatelskie, którego fundamentem są grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, grupy działające lokalnie, inicjatywy oddolne.

j

Przykładowy wpis – kliknij, aby edytować 🙂 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet,

Ostatnie wydarzenie aktualność

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc posuere fermentum feugiat. Fusce consequat sodales purus non tempor. Suspendisse in lacus fringilla quam hendrerit rhoncus. Etiam rutrum tristique diam ut

Jak pomagamy? (przykład)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc posuere fermentum feugiat. Fusce consequat sodales purus non tempor. Suspendisse in lacus fringilla quam hendrerit rhoncus. Etiam rutrum tristique diam ut

Dla
kogo?

Dla grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, zespołów pracowniczych.

Ile to
kosztuje?

Wycenę robimy indywidualnie – skontaktuj się z nami w sprawie wybranych pozycji. Staramy się wciąż poszukiwać finansowania na wsparcie dla osób działających aktywistycznie, aby wsparcie było możliwe również nieodpłatnie. 

Wsparcie indywidualne i grupowe

W najbliższym czasie planujemy uruchomić stałe wsparcie psychologiczne/terapeutyczne dla osób pracujących społęcznie, aktywistycznie,trzeciosektorowo, które mierzą się z kryzysami, trudnościami, wypaleniem i wieloma innymi wyzwaniami w swojej działalności oraz życiu osobistym. Wsparcia udzielać będą terapeutki pracujące w nurtach humanistycznych, doświadczone również w obszarze aktywizmu, praw człowieka, organizacji pozarządowych. Współpracujące z nami osoby są również przeszkolone i świadome wyzwań oraz specyfiki pracy z osobami doświadczającymi dyskryminacji, wykluczenia, opresji politycznej czy stygmatyzacji społecznej. Wsparcie będzie prowadzone z uważnością na indywidualne doświadczenie każdej osoby, kontekst społeczno-polityczny i zorientowane na budowanie bezpieczniejszej i sojuszniczej relacji terapeutycznej. W przypadku, gdy trudności lub kryzysów sytuacyjnych czy też konfliktów doświadczają całe grupy oferujemy też wsparcie jednorazowe lub w procesie kilku spotkań dla całych zespołów.

Zapraszamy do dłuższego czasu współpracy – na przykład na półroczne cykliczne wsparcie mentoringowe. Zapewnimy podczas niego wsparcie przy organizacji zespołowej i strukturalnej grupy/organizacji, merytoryczne wsparcie przy pisaniu wniosków grantowych, promocji i marketingu oraz narzędzi technologicznych przydatnych w pracy grupy/organizacji/zespołów. Będziemy też wspierać proces team buildingowy w waszym zespole, komunikacje, krystalizację ról oraz sposoby zarządzania w grupie.

W najbliższej przyszłości planujemy regularnie spotkania sportowo-relaksacyjne w duchu body positivity, inkluzywności i bezpieczniejszej przestrzeni. jako zespół Centrum Wsparcia Aktywistycznego uważamy, że aktywność fizyczna może mieć znaczący wpływ na redukcję stresu, psychofizyczny dobrostan oraz aspekt wspólnotowy, jeśli mówimy o aktywności grupowej. Wiemy też, że aktywność fizyczna nie jest dla wszystkich prostym tematem czy entuzjastycznie przyjmowanym działaniem dlatego bedziemy starać się współtworzyć takie przestrzenie, które będą otwarte i włączające dla możliwie jak największej grupy chętnych osób.

Warsztaty

Warsztaty dedykujemy osobom dorosłym w każdym wieku pracującym aktywistycznie, pomocowo, społecznie, grupom aktywistycznym, zespołom z  trzeciego sektora, a w szczególności organizacjom prawoczłowieczym i środowiskowym, instytucjom społecznym oraz wszystkim zaangażowanym osobom, które czują, że ich potrzebują. Warsztaty zrównoważonego aktywizmu prowadzimy zgodnie z metodyką i filozofią Ulexu – międzynarodowej społecznej instytucji zajmującej się wsparciem grup aktywistycznych z całego świata. Podczas warsztatów przyglądamy się elementom systemu polityczno-społecznego, nawykom indywidualnym, grupowym, ekonomii, kulturze i wszystkim wątkom, które wpływają na przeciążenia w pracy społecznej. Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi, angażującymi osoby uczestniczące do uczenia się poprzez doświadczenie. W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia w grupach, dyskusje, pracujemy z ciałem oraz  z metaforą, odwołujemy się do osobistych doświadczeń i grupowych praktyk. 

Czas trwania: 2 dni lub dłużej (w zależności od potrzeb), liczba osób w grupie – 10-15.

Warsztaty strategiczne dla organizacji pozarządowych realizowane autorską metodą partycypacyjną, która pozwala wypracować strategię rozwoju w oparciu o zasoby intelektualne zespołu. Od wiedzy, doświadczenia, postaw, wartości i potrzeb tych osób zależy kształt i zakres strategii. Oferujemy wsparcie czysto facylitacyjne (clean coaching) lub facylitację konsultacyjną prowdzoną przez ekspertkę / praktyczkę w zakresie rozwoju strategicznego NGO. W ramach naszej metody wykorzystujemy elementy takich narzędzia jak m.in.: roadmap strategii, radar, metodyka  SPOCO, analiza SWOT. 

Warsztaty mają charakter holistyczny, czyli są zamkniętym procesem z jasno zdefiniowanymi celami, którego kluczowymi częściami są WIZJA, DIAGNOZA, CELE I ZADANIA, ROZWÓJ.

Warsztaty trwają około 3 dni – łącznie 24h – w zależności od liczebności grupy.

Wiemy, że nie ma nic trudniejszego w pracy grupowej jak nieustające nieporozumienia czy konflikty, które często wynikają z braku znajomości swoich nawyków, potencjałów, przymusu zajmowania się wszystkimi obszarami pracy w grupie/organizacji, indywidualnych mechanizmów reagowania w sytuacjach stresogennych czy zasobów energetycznych. Wiem też, że komunikacja to podstawa a przyjemność płynąca z grupowej pracy wiąże się z tym, że działamy bez przymusu, poznajemy swoje słabe i mocne strony, robimy to, co umiemy najlepiej i wykorzystujemy w pełni osobisty potencjał poprzez co rozwijamy naszą grupę i organizację. Konflikty są nieodłączną częścią pracy grupowej – znormalizujmy je i nauczmy się przez nie przechodzić tak, aby nie rozbijały grupy i nie antagonizowały nas długodystansowo. Na warsztatach pomożemy się Wam dogadać, poznać swoje mechanizmy działania, reagowania, swoje zasoby, usłyszeć się i zrozumieć na poziomie emocji, potrzeb i sposobów pracy.

Czas trwania: 2 dni/16 godzin, grupa: 6-15 osób (optymalnie).

Warsztaty: dobre praktyki zarządzania w organizacjach dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, rad osiedli – generalnie zespołów działających zawodowo lub społecznie, a także w wariantach mieszanych. Dedykowane organizacjom, które zmagają się z natłokiem wizji i pomysłów, zadań i obowiązków i chcą uniknąć zaległości czy chaosu. Koncentrują się na strukturach i praktykach organizujących i wspierających efektywną pracę zespołu/ organizacji. W trakcie warsztatów przedstawione są sprawdzone i skuteczne, a jednocześnie proste metody i narzędzia do codziennego zarządzania pracą, które umożliwiają zarówno obserwację postępu realizacji pomysłów i zadań, jak i organizują proces ich efektywnej priorytetyzacji i selekcji. 

Zapraszamy na warsztaty dostępnej i inkluzywnej przestrzeni jeśli chcecie dostosować swoje miejsce pracy/działalności do potrzeb osób o różnych stopniach sprawności fizycznej, osób neuroróżnorodnych, osób z grup narażonych na dyskryminację czy stygmatyzację oraz z grup wobec których istnieją bardzo silne uprzedzenia i stereotypy w świadomości społecznej. Pomożemy Wam stworzyć bardziej otwarte i przyjazne miejsce!

Czas trwania: 1 dzień lub 2 dni w zależności od zakresu potrzeb, ilość osób w grupie ustalana jest indywidualnie. 

WenDo to metoda nauki samoobrony i budowania asertywnej postawy dla dziewcząt i kobiet, która łączy w sobie samoobronę fizyczną i psychiczną. WenDo pokazuje, jak ważna jest umiejętność wyznaczania i ochrony własnych granic. Nie jest to sztuka walki – podczas zajęć nie uczymy jak się bić, lecz jak nie dopuścić do agresji, a w razie zagrożenia – jak się skutecznie obronić. Jest to ważny aspekt profilaktyki przemocy.

Warsztat WenDo uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezbronną. Uczy, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstydu, wspiera ciałopozytywność.

Czas trwania: 16 godzin/2 dni, liczebność grupy: 10-15 osób.

Warsztaty antydyskryminacyjne pozwalają zrozumieć zjawisko dyskryminacji, stereotypów i uprzedzeń oraz poznać podstawowe pojęcia z nimi związane. Przygotowują do reagowania i/lub przeciwdziałania jego przejawom. Oferujemy warsztaty na poziomie podstawowym i zaawansowanym, również dotyczące konkretnego rodzaju dyskryminacji. Możemy przygotować warsztaty pod kątem potrzeb konkretnej grupy lub organizacji. Warsztaty są oparte na doświadczeniach, dyskusjach plenarnych, pracy w małych grupach i ćwiczeniach. 

Czas trwania – w zależności od potrzeb i możliwości warsztaty mogą być jednodniowe lub dwudniowe. Ilość osób w grupie – od 10 do 15. 

Kim jesteśmy?

Pomysłodawczyni i inicjatorka Centrum Wsparcia Aktywistycznego. 

Certyfikowana trenerka WenDo, trenerka antydyskryminacyjna i Consent, trenerka dramy stosowanej I stopnia. Współzałożycielka i prezeska Fundacji HerStory, gdzie zajmuje się historią i herstorią mówioną, edukacją antydyskryminacyjną i antyprzemocową. Obecnie w trakcie studiów psychoterapeutycznych Gestalt i uzupełniającego kursu psychologii. Współpracuje na stałe z wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet, gdzie prowadzi indywidualne procesy wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy i kryzysów. Trenersko pracuje głównie w obszarze przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji a także empowermentu, przeciwdziałania wypaleniom i kryzysom w pracy aktywistycznej i społecznej. Kreatorka projektów na rzecz zmiany społecznej. Absolwentka Uwr, UMCS i The DO School w Berlinie. Od 2020 roku stypendystka międzynarodowego programu dla obrońców/czyń praw człowieka – Alfred Landecker Democracy Fellowship. Doświadczenie zdobywa nie tylko w Polsce, ale głównie dzięki współpracy z międzynarodowymi organizacjami i inkubatorami innowacji społecznych. Obecnie uczestniczka amerykańskiego programu edukacyjnego LGBTQI Civil Society Organizations Operating in Challenging Environments.

Pełni rolę Kuratora Wiedzy w Capgemini, jest facylitatorką i ekspertką merytoryczną w zakresie rozwoju strategicznego organizacji pozarządowych oraz mentorką FLEX Alumni Mentoring Program Ambasady USA w Polsce. Związana z trzecim sektorem od 2004 roku. W latach 2007-2020 była prezeską Fundacji Dom Pokoju, koordynatorką projektów, ekspertką w zakresie międzysektorowego budowania polityk publicznych. Doradzała prezydentom Wrocławia i Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Współtworzyła Analizę Funkcjonalną Wrocławskich Osiedli, Wrocławski Kongres Kultury, Foresight Wrocław 2035/56, Strategię Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi, Strategię Międzykulturową Wrocławia, Konstytucję dla Osiedli Wrocławia. W latach 2016-2020 była pomysłodawczynią i koordynatorką największego od lat 60. programu wysiedleń i integracji społeczności romskiej w Europie, który otrzymał nagrodę pod patronatem Parlamentu UE dla najlepszych rozwiązań w zakresie bezdomności.  Absolwentka Szkoły Liderów PAFW. W 2018 na zaproszenie Departamentu Stanu USA reprezentowała Polskę w obszarze” Budowania dialogu i zarządzania Konfliktem w lokalnych społecznościach” w ramach International Visitor Leadership Program.  W wolnym czasie podróżuje, czyta literaturę faktu, dba o rośliny i śpiewa w gruzińskim chórze.

Mgr polonistyki (Uniwersytet Jagielloński), absolwentka Holistycznej Szkoły Trenerów, edukatorka antydyskryminacyjna. Współprzewodnicząca Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Jacku Sutryku, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet. Pracuje w stowarzyszeniu Kultura Równości prowadząc działania edukacyjne, kulturalne i koordynując Równe Miejsce – Centrum LGBT+ Wrocław i Wrocławski Marsz Równości. Trenerka w projektach “Szkoła bez uprzedzeń” i “Johanneum Novum” realizowanych w koalicji wrocławskich organizacji. Współpracuje z Fundacją Katarynka, jako audiodeskryptorka i ekspertka od kultury dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Aktywistka feministyczna, prawniczka, animatorka społeczna. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz absolwentka programu edukacyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Stała współpracowniczka wrocławskiego oddziału Centrum Praw Kobiet oraz Strefy Kultury Wrocław. Edukuje i wspiera osoby wchodzące do aktywizmu i zaangażowania w sprawy społeczne.

Z wykształcenia specjalistka z zakresu zdrowia publicznego i komunikacji społecznej. Obecnie (2021-2022) w trakcie studiów podyplomowych Gender Studies na Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła też szereg szkoleń ONZ z zarządzania i monitorowania projektów ukierunkowanych na obszary związane z promocją równości płci (Gender Mainstreaming). Zawodowo liderka, certyfikowana menedżerka projektów (IPMA) i fundraiserka. Swoje międzynarodowe doświadczenie w pracy w biznesie wykorzystuje angażując się w projekty społeczne i wzmacniając lokalne organizacje pozarządowe. Transfer międzysektorowy rozpoczęła realizując dwuletni program wzmacniający kobiety i dziewczęta w Azji Południowo-Wschodniej (2017-2019). Feministka, wolontariuszka i działaczka na rzecz równości, sprawiedliwości społecznej oraz praw zwierząt. Podróżniczka, audiofilka, miłośniczka natury, gier planszowych i eksperymentowania z kuchnią roślinną.

Skontaktuj się
z nami!

Użyj formularza, kontaktu mailowego lub po prostu śledź nasze działania na Facebooku!

Skip to content